Thứ hai, ngày 17 tháng 04 năm 2017
Hotline: 0973 050 558 - 0986 842 703

Thùng gỗ đóng gói hàng hoá hà nội
Liên Hệ

Thùng gỗ đóng gói hàng hoá hà nội

Những tiêu chí đóng hàng hóa đưa sang nước Mỹ gồm các tiêu chuẩn về xử lý và ghi mã hiệu do Cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ban hành cuối năm 2004 theo tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu bao bì gỗ gồm có:

– Cần được xử lý nhiệt hay hun trùng

Cụ thể các loại thùng gỗ đóng gói hàng hoá dùng làm bao bì sử dụng trong xuất khẩu cần phải được xử lý nhiệt tới nhiệt độ thấp nhất cho gỗ là 56 độ C trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 phút hoặc có thể được hun trùng bằng metyl bromua trong khoảng thời gian 16 giờ đồng hồ.

– Yêu cầu phải có ký mã hiệu quốc tế xác nhận là đã xử lý

Thùng gỗ đóng hàng

Phải có ký mã hiệu của Công ước bảo vệ cây trồng quốc tế IPPC và mã có hai chữ cái theo yêu cầu của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đối với quốc gia đã có xử lý gỗ đóng gói.

Mã ký hiệu cũng bao gồm cả số riêng do Tổ chức bảo vệ thực vật Quốc gia cấp cho công ty chịu trách nhiệm đảm bảo WPM được xử lý đúng theo quy định, cùng với chữ viết tắt HT (heat treatment) hoặc MB (metyl bromua). Và không cần phải có giấy chứng nhận xử lý

Cách ghi ký mã hiệu trên thùng gỗ đóng hàng hóa như sau:

+ XX là mã nước 2 chữ cái theo qui ước của tổ chức ISO

+ 000 là mã số riêng do tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia cấp cho cơ sở xử lý gỗ

+ YY,HT hoặc MB

Thùng gỗ đóng hàng hà nội

Thùng gỗ đóng hàng hà nội

Các trường hợp được miễn trừ:

Các loại bao bì bằng gỗ được miễn theo qui định này:

+ Hoàn toàn là gỗ chế tạo

+ Những miếng gỗ mỏng (kích thước từ 6 mm trở xuống).

Thùng gỗ đóng hàng xuất xứ từ Canada được phép vào nước Mỹ mà không cần ký hiệu IPPC, tuy nhiên sẽ được kiểm tra sâu bọ.

Đối tác