Thứ hai, ngày 17 tháng 04 năm 2017
Hotline: 0973 050 558 - 0986 842 703

Thùng gỗ đóng hàng giá rẻ
Liên Hệ

Thùng gỗ đóng hàng giá rẻ

Những yêu cầu đóng gói hàng hóa xuất khẩu sang nước Mỹ bao gồm các yêu cầu về xử lý và ghi mã hiệu do Cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp nước Mỹ ban hành cuối năm 2004 theo tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu bao bì gỗ gồm có:

– Được xử lý nhiệt hay hun trùng

Yêu cầu thùng gỗ đóng hàng dùng làm bao bì sử dụng trong thương mại quốc tế cần phải được xử lý nhiệt tới nhiệt độ thấp nhất cho gỗ là 56 độ C trong thời gian gian tối thiểu là 30 phút hoặc có thể được hun trùng bằng metyl bromua trong khoảng 16 tiếng.

thung-go-kien-go-tt37– Yêu cầu phải có ký mã hiệu quốc tế xác nhận đã xử lý

Thùng gỗ đóng hàng phải có ký mã hiệu của Công ước bảo vệ cây trồng quốc tế (IPPC) và mã 2 chữ cái theo yêu cầu của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO đối với quốc gia đã xử lý gỗ bao bì.

Mã ký hiệu cũ