Thứ hai, ngày 17 tháng 04 năm 2017
Hotline: 0973 050 558 - 0986 842 703

Thùng gỗ đóng hàng giá rẻ
Liên Hệ

Thùng gỗ đóng hàng giá rẻ

Những yêu cầu đóng gói hàng hóa xuất khẩu sang nước Mỹ bao gồm các yêu cầu về xử lý và ghi mã hiệu do Cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp nước Mỹ ban hành cuối năm 2004 theo tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu bao bì gỗ gồm có:

– Được xử lý nhiệt hay hun trùng

Yêu cầu thùng gỗ đóng hàng dùng làm bao bì sử dụng trong thương mại quốc tế cần phải được xử lý nhiệt tới nhiệt độ thấp nhất cho gỗ là 56 độ C trong thời gian gian tối thiểu là 30 phút hoặc có thể được hun trùng bằng metyl bromua trong khoảng 16 tiếng.

thung-go-kien-go-tt37– Yêu cầu phải có ký mã hiệu quốc tế xác nhận đã xử lý

Thùng gỗ đóng hàng phải có ký mã hiệu của Công ước bảo vệ cây trồng quốc tế (IPPC) và mã 2 chữ cái theo yêu cầu của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO đối với quốc gia đã xử lý gỗ bao bì.

Mã ký hiệu cũng phải bao gồm cả số riêng do Tổ chức bảo vệ thực vật Quốc gia cấp phát cho tổ chức chịu trách nhiệm về WPM được xử lý đúng quy định, cùng với chữ viết tắt HT (heat treatment) hoặc MB (metyl bromua). Và không cần phải có giấy chứng nhận xử lý

Cách ghi ký mã hiệu trên thùng gỗ đóng hàng như sau:

+ XX là 2 chữ cái quy định mã nước theo qui ước của tổ chức ISO

+ 000 là mã số riêng do tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia cấp cho cơ sở xử lý gỗ

+ YY,HT hoăc là MB

Các trường hợp được miễn trừ:

Các loại bao bì gỗ được miễn thực hiện qui định này:

+ 100% là gỗ chế tạo

+ Những miếng gỗ mỏng (dày từ 6 mm trở xuống).

Thùng gỗ đóng hàng đến từ Canada được phép vào nước Mỹ mà không cần ký hiệu IPPC, tuy nhiên sẽ được kiểm dịch sâu bọ.

Đối tác